ใช้งานเครื่องปั่นน้ำผลไม้อย่างปลอดภัย

ต้องยอมรับว่าเครื่องปั่นน้ำผลไม้ทุกวันนี้ใช้งานงาน ในเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องเดียวมีฟังก์ชั่นการทำงานที่มากกว่าหนึ่งคำสั่ง เช่น ปั่น บด บดละเอียด บดหยาบ เป็นต้น และเครื่องปั่นน้ำผลไม้มักผลิตด้วยวัสถุเกรดดีมีคุณภาพและความปลอดภัยสูง ยิ่งเครื่องปั่นน้ำผลไม้มีราคาสูงมากเท่าไหร่จะยิ่งมีอุปกรณ์มากมายหลายชิ้น และล้วนแล้วแต่มีราคาแพง ดังนั้น การใช้งานจึงต้องใช้ให้ถูกหรือตรงกับวัตถุประสงค์ และต้องมีการดูแลรักษาและทำความสะอาดอย่างพิถีพิถัน เพื่อยืดอายุการใช้งาน ให้คุ้มค่ากับราคาที่ลงทุนไป นอกเหนือไปจากความคงทนยาวนานแล้ว การใช้งานอย่างปลอดภัยก็เป็นสิ่งแรกๆ ที่ควรให้ความสำคัญ

ทั่วไปแล้วเครื่องปั่นน้ำผลไม้จะประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญพื้นฐานได้แก่ ฝาเครื่อง ยางซิลิโคนล็อกฝา ตัวโถปั่น ใบมีดและเฟืองขับใบมีด แท่นยึดใบมีด แท่นรองโถ แท่นเครื่องปั่น ปุ่มหมุนเลือกโปรแกรม สายไฟ ยางรองเครื่อง แต่หากเป็นเครื่องปั่นน้ำผลไม้พรีเมี่ยมจะมีการแสดงผลด้วยจอแอลอีดี ก็จะมีหน้าปัดแสดงผลการสั่งงานและการทำงานของตัวเครื่องปั่นน้ำผลไม้ หน้าปัดจะทำงานเมื่อมีไฟเข้าไปเลี้ยงเครื่องและมีโหมดการทำงานพื้นฐาน เช่น สแตนด์บาย (Standby) โหมดประหยัดพลังงาน การแสดงปุ่มเปิด/ปิด โหมดการตั้งค่าการปั่น ตั้งค่าเวลาปั่น เป็นต้น จะเห็นได้ชัดเจนว่าชิ้นส่วนของเครื่องปั่นน้ำผลไม้มีจำนวนไม่น้อยเลย ซึ่งแต่ละชิ้นมีความสำคัญและจำเป็นต้องได้รับการดูแลทำความสะอาดเพื่อยืดอายุการใช้งาน ดังนั้น การดูแลเครื่องปั่นน้ำผลไม้จึงควรปฏิบัติดังนี้

ก่อนอื่นใดทั้งหมด ควรศึกษาและอ่านคำแนะนำจากคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดถี่ถ้วน อย่าคิดว่าลองใช้ลองกดแล้วจะทำให้เครื่องทำงาน เพราะบางครั้งในคู่มือจะบอกวิธีการใช้งานในบางฟังก์ชั่นที่คุณอาจละเลยไป นอกจากนี้ ในคู่มือยังเป็นรวมของข้อมูลทั้งการใช้งานและการดูแลบำรุงรักษาเครื่อง

เนื่องจากเครื่องปั่นมีใบมีที่เล็กกว่ามีสับที่เราใช้ ดังนั้น ควรทำให้เนื้อผลไม้ที่แข็งหรือหยาบเหนียว มีขนาดเล็กลงเสียก่อน และเมื่อโถปั่นว่างเปล่า ไม่ควรเปิดเครื่องให้ทำงาน นอกจากนี้ เครื่องปั่นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า ดังนั้น จึงควรให้ความระมัดระวังอย่างมาก โดยไม่วางเครื่องปั่นไว้ใกล้กับน้ำ ที่เปียกแฉะกับปลั๊กไฟเพื่อป้องกันไฟฟ้าช๊อต และเมื่อเลิกใช้งานควรถอดปลั๊กทุกครั้ง หรือเมื่อจะเก็บล้างก็ควรถอดปลั๊กเช่นกัน และเมื่อเครื่องปั่นมีปัญหาการใช้งาน เช่น มอเตอร์ไม่หมุน ใบมีดไม่ทำงาน ไฟที่หน้าจอไม่แสดง ไม่ควรซ่อมด้วยตัวเอง ควรให้ศูนย์บริการลูกค้าทำการติดต่อต่อเพื่อส่งซ่อม ในด้านของใบมีด ที่แม้ว่าจะมีโถครอบอยู่ก็ตาม และมีดก็คือมีด มีความคมและเกิดอันตรายได้ทุกเวลาไม่ว่ากับใคร แม้แต่ผู้ใหญ่ จึงไม่ควรนาบหรือวางมือใกล้โถปั่นเมื่อเครื่องทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครอบครัวที่มีเด็ก ไม่ควรเสียบปลั๊กโดยไม่มีโถครอบไว้ เพื่อป้องกันอันตรายจากใบมีดหมุน และเมื่อต้องใช้งานเครื่องปั่นน้ำผลไม้กับเด็ก ควรดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด เพราะบางครั้ง เด็กมักมีความสงสัย ล้วงมือ หรือใส่สิ่งของอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารลงในไปโถปั่น อาจทำให้เกิดอันตรายอย่างไม่คาดคิดได้

หากมองผิวเผินเครื่องปั่นน้ำผลไม้อาจดูมีความปลอดภัย แต่หากประมาท เผลอเรอ อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ว่ากับใคร ดังนั้น เหนือสิ่งอื่นใด การใช้งานเครื่องปั่นน้ำผลไม้จึงต้องไม่ประมาทเป็นดีที่สุด